ACEMCEME


ACEMCEME
(C: Acemcemât) Kuvvetli, muhkem deve

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.